Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a objasnění neposkytování finančního poradenství.

Finanční poradenství a podpora nejsou poskytovány nezávislým sdružením Lifiko, ale konkrétním finančním konzultantem. Na webu www.lifiko.cz je zpřístupněn formulář systému podpory, pomocí kterého je kontaktován finanční konzultant.

V případě, že uživatel vědomě zadá požadavek na kontaktování finančním poradcem, tímto uděluje souhlas nezávislému sdružení finančních konzultantů (dále jen „Sdružení finančního poradenství“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávalo tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • případně další údaje, jako např. telefonní číslo, vložené uživatelem do obsahu požadavku

Jméno, příjmení, e-mail a další údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpracování poptávky na kontaktování finančním konzultantem či poskytnutí podpory k používání aplikací třetích stran. Tyto údaje budou Sdružením finančního poradenství zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro zpracování poptávky, nejdéle po dobu 3 let.

Údaje zadané prostřednictvím kontaktního formuláře slouží pro kontakt finančního konzultanta s uživatelem. Pro případnou další spolupráci uzavírá finanční konzultant s uživatelem individuální souhlas o zpracování a ochraně osobních údajů.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to vytvořením požadavku přes formulář systému podpory.

Zpracování osobních údajů je prováděno Sdružením finančního poradenství, osobní údaje však pro Sdružení finančního poradenství mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) Freshworks - poskytovatel softwaru systému podpory Freshdesk

b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Sdružení nevyužívá.

Informace o zabezpečení poskytnutých dat má systém podpory Freshdesk uveden zde: https://www.freshworks.com/security/

Informace související s GDPR má systém podpory Freshdesk uveden zde: https://www.freshworks.com/gdpr/

Dle informací ze systému podpory Freshdesk jsou data uložena na serverech v Evropské Unii.

Vaše práva dle Nařízení jsou:  • můžete požadovat po Sdružení finančního poradenství informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • můžete si vyžádat u Sdružení finančního poradenství přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • můžete požadovat po Sdružení finančního poradenství výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • můžete vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Sdružení není povinno provést výmaz osobních údajů, jestliže je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely a pro uplatnění nebo obhajobu právních nároků.